ΛΗΨΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Έγγραφα ατυχήματος

Κατεβάστε εδώ όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με περιπτώσεις ατυχημάτων.

Φιλική δήλωση

Δήλωση ατυχήματος

Αίτηση αποζημίωσης με συγκατάθεση GDPR

Χρήσιμα έγγραφα

Δηλώσεις εναντίωσης

Έντυπο υποβολής αιτιάσεως

Βιβλίο όρων ασφάλισης οδικής βοήθειας

Αίτηση νέου συνεργάτη

Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων για τα προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση GDPR Υποψήφιων Εργαζόμενων-Συνεργατών

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για σκοπούς marketing

Όροι Ασφάλισης