ΛΗΨΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Έγγραφα ατυχήματος

Κατεβάστε εδώ όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με περιπτώσεις ατυχημάτων.

Φιλική δήλωση

Δήλωση ατυχήματος

Αίτηση αποζημίωσης με συγκατάθεση GDPR

Χρήσιμα έγγραφα

Όροι Ασφάλισης

Δηλώσεις εναντίωσης

Έντυπο υποβολής αιτιάσεως

Όροι ασφάλισης οδικής βοήθειας INTERAMERICAN

Όροι ασφάλισης οδικής βοήθειας MONDIAL ASSISTANCE

Αίτηση νέου συνεργάτη

Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων για τα προσωπικά δεδομένα

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για σκοπούς marketing