Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ευέλικτη ασφάλιση
λεωφορείων προσωπικού

Για επιχειρήσεις που διαθέτουν λεωφορεία μεταφοράς του προσωπικού τους (βιομηχανίες κλπ) ή των πελατών τους (ξενοδοχεία κλπ), η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ προτείνει το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασφάλισης ΦροντEasy STAFF TRANSFER

Το πρόγραμμα συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τις μέγιστες ασφαλιστικές καλύψεις με το ανταγωνιστικότερο ασφάλιστρο της αγοράς.

 

Βασικές καλύψεις:

 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
 • Φροντίδα Ατυχήματος – μία υπηρεσία εξυπηρέτησης και φροντίδας του οδηγού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή ζημιάς, στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει:
  • Αναγγελία ζημιάς όλο το 24ωρο
  • Μετάβαση στον τόπο ζημιάς και λήψη φωτογραφιών
  • Επί τόπου συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Αστική Ευθύνη Πυρός
 • Πυρός (Ανάφλεξη, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κακόβουλες Ενέργειες)
 • Κλοπή (Ολική, Μερική)
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Απώλεια – Καταστροφή Αποσκευών
 • Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων
 • Νομική Προστασία

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αστική ευθύνη

Πυρός Ανάφλεξη, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κακόβουλες Ενέργειες

Κλοπή Ολική, Μερική

Κακόβουλες πράξεις εκτός πυρός

Φυσικά φαινόμενα

Ίδιες Ζημιές

Θραύση κρυστάλλων

Απώλεια - καταστροφή αποσκευών

Προστασία ασφαλίστρου

Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Φροντίδα Ατυχήματος Αναγγελία ζημιάς όλο το 24ωρο, Μετάβαση στον τόπο της ζημιάς και λήψη φωτογραφιών, Επί τόπου συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος

Νομική προστασία

Οδική βοήθεια

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

3 λόγοι για να μας προτιμήσετε

Εξειδίκευση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ κατέχει εδώ και χρόνια την ηγετική θέση στον κλάδο ασφάλισης τουριστικών λεωφορείων καλύπτοντας περισσότερο από το 70% του συνόλου της αγοράς.

Ταχύτητα εξυπηρέτησης

Ο συνδυασμός της πολυετούς εμπειρίας, τεχνογνωσίας αλλά και κορυφαίων λύσεων λογισμικού συμβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης αλλά και την αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Φερεγγυότητα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί μια εταιρία με υψηλό κύρος που λειτουργεί εδώ και χρόνια με φάρο τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος

Αίτηση αποζημίωσης

Πληροφορίες προγράμματος

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν - ΦροντEASY STAFF TRANSFER

Νομική Προστασία Οχήματος & Οδηγού

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων Interamerican

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων Mondial Assistance