ΧΡΗΣΗ COOKIES

Δυνατότητα Απενεργοποίησης Cookies

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα).

Στη περίπτωση απενεργοποίησης των cookies ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται, ότι ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν επαρκώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα allaboutcookies.org