Ανθρώπινο δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι άνθρωποί μας
είναι η κινητήριος δύναμη
για την επιτυχία μας

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αναγνωρίζουμε ότι στις σημερινές συνθήκες της συνεχούς μεταβαλλόμενης αγοράς και του ισχυρού ανταγωνισμού, οι άνθρωποι μας είναι ο καθοριστικός παράγοντας στην ευόδωση των επιχειρησιακών μας στόχων και των προσπαθειών μας να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και απόψεις, ενώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους και αποτελούν τον κομβικό φορέα δημιουργίας ικανοποίησης στους ασφαλισμένους μας, που απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, από άρτια εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η εταιρική κουλτούρα μας είναι η ταυτότητα μας.

Για εμάς, στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, η εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ηθική συμπεριφορά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την επιχειρηματική επιτυχία. Βασικός άξονας της εταιρικής κουλτούρας η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους μας, για την καλλιέργεια ενός συστήματος αρχών και αξιών, που προάγουν την επίτευξη του οράματος της Εταιρίας.

Με αυτή την κουλτούρα:

  • Επιδιώκουμε να είμαστε εργοδότης πρώτης επιλογής, με ανθρώπους που αποτελούν το κυριότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.
  • Εφαρμόζουμε αξιοκρατικά κριτήρια, δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης, επιβράβευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.
  • Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας αξίζουν ένα περιβάλλον εργασίας, στο οποίο θα μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να επιτυγχάνουν.
  • Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης για όλους, με σκοπό την ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας, την ενθάρρυνση της ταύτισης με τις αρχές και αξίες της Εταιρίας και τη δυναμικότερη συμμετοχή στις δραστηριότητές της.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της Εταιρίας.

Η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους μας είναι στρατηγική μας απόφαση.

Η επιτυχία της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ βασίζεται στην αφοσίωση, στη δημιουργικότητα και στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας αξίζουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και η προσωπική ανάπτυξή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της Εταιρίας.

Η επένδυση στους ανθρώπους μας αποτελεί ενεργό συντελεστή καινοτομίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις μακροχρόνιας ανάπτυξης και συντελεί σε υψηλού επιπέδου ποιότητας, δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας  παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο:

  • Επενδύουμε στο μέλλον μέσα από την πρόσληψη ταλαντούχων νέων και έμπειρων ικανών στελεχών, τα οποία θα αναπτύξουν και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους.
  • Υλοποιούμε αναπτυξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την καλύτερη ανταπόκρισή στην εκπλήρωση των στόχων της Εταιρίας.
  • Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης, να διαχειριστούν επιχειρηματικές προκλήσεις και να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.
  • Επιβραβεύουμε συστηματικά τις επιδόσεις των ανθρώπων μας εξασφαλίζοντας εσωτερική δικαιοσύνη, αξιοκρατία και προώθηση της αριστείας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση

19%

Μεταπτυχιακό

26%

Ανώτερη & Ανώτατη

26%

Επαγγελματική

29%

Υποχρεωτική

Εργαζόμενοι

68%

Γυναίκες

32%

Άνδρες

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σταδιοδρομία σας για εμάς είναι ευκαιρία

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητούμε ταλαντούχους ανθρώπους που θα μοιραστούν το όραμα, τις αρχές και τις αξίες μας.

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητούμε ανθρώπους δυναμικούς, ενθουσιώδεις, που διαθέτουν εσωτερική παρακίνηση και που μπορούν να εργαστούν ομαδικά δίνοντας μας την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις φιλοδοξίες τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μαζί μας.

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλος της ομάδας της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με email στο hr@genpan.gr. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρίας. Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εδώ.