Ανθρώπινο δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι άνθρωποι μας
είναι η κινητήριος δύναμη
για την επιτυχία μας.

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αναγνωρίζουμε ότι στις σημερινές συνθήκες της συνεχούς μεταβαλλόμενης αγοράς και του ισχυρού ανταγωνισμού, οι άνθρωποι μας είναι ο καθοριστικός παράγοντας στην ευόδωση των επιχειρησιακών μας στόχων και των προσπαθειών μας να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και απόψεις, ενώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους και αποτελούν τον κομβικό φορέα δημιουργίας ικανοποίησης στους ασφαλισμένους μας, που απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, από άρτια εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η εταιρική κουλτούρα μας είναι η ταυτότητα μας.

Για εμάς, στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, η εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ηθική συμπεριφορά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την επιχειρηματική επιτυχία. Βασικός άξονας της εταιρικής κουλτούρας η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους μας, για την καλλιέργεια ενός συστήματος αρχών και αξιών, που προάγουν την επίτευξη του οράματος της Εταιρίας.

Με αυτή τη κουλτούρα:

 • Επιδιώκουμε να είμαστε εργοδότης πρώτης επιλογής, με ανθρώπους που αποτελούν το κυριότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.
 • Εφαρμόζουμε αξιοκρατικά κριτήρια, δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης, επιβράβευσης και επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας αξίζουν ένα περιβάλλον εργασίας, στο οποίο θα μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να επιτυγχάνουν.
 • Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης για όλους, με σκοπό την ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας, την ενθάρρυνση της ταύτισης με τις αρχές και αξίες της Εταιρίας και τη δυναμικότερη συμμετοχή στις δραστηριότητές της.
 • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της Εταιρίας.

Η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους μας είναι στρατηγική μας απόφαση.

Η επιτυχία της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ βασίζεται στην αφοσίωση, στη δημιουργικότητα και στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας αξίζουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και η προσωπική ανάπτυξή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της Εταιρίας.

Η επένδυση στους ανθρώπους μας αποτελεί ενεργό συντελεστή καινοτομίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις μακροχρόνιας ανάπτυξης και συντελεί σε υψηλού επιπέδου ποιότητας, δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας  παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο:

 • Επενδύουμε στο μέλλον μέσα από την πρόσληψη ταλαντούχων νέων και έμπειρων ικανών στελεχών, τα οποία θα αναπτύξουν και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους.
 • Υλοποιούμε αναπτυξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την καλύτερη ανταπόκρισή στην εκπλήρωση των στόχων της Εταιρίας.
 • Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης, να διαχειριστούν επιχειρηματικές προκλήσεις και να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Επιβραβεύουμε συστηματικά τις επιδόσεις των ανθρώπων μας εξασφαλίζοντας εσωτερική δικαιοσύνη, αξιοκρατία και προώθηση της αριστείας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση

24%

Μεταπτυχιακό

29%

Ανώτερη & Ανώτατη

11%

Επαγγελματική

37%

Υποχρεωτική

Εργαζόμενοι

63%

Γυναίκες

37%

Άνδρες

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σταδιοδρομίας σας για εμάς είναι ευκαιρία.

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητούμε ταλαντούχους ανθρώπους που θα μοιραστούν το όραμα, τις αρχές και τις αξίες μας.

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητούμε ταλαντούχους ανθρώπους που θα μοιραστούν το όραμα, τις αρχές και τις αξίες μας. Αναζητούμε ανθρώπους δυναμικούς, ενθουσιώδεις, που διαθέτουν εσωτερική παρακίνηση και που μπορούν να εργαστούν ομαδικά δίνοντας μας την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις φιλοδοξίες τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μαζί μας.

Insurance Account Officer

The Insurance Account Officer serves as the business contact for the client and is responsible for client satisfaction. You are expected to consistently provide excellent customer service to accounts, as well as represent client needs and goals within the organization to ensure quality. In addition, you will build strong relationships with clients to encourage new and support client retention.

Primary Responsibilities

 • Serves as main point of contact for the client. Promptly addresses client questions, provides guidance on appropriate coverage changes and/or contractual requirements, educates client on exclusions and exposures.
 • Strategically assists in the remarketing of renewals to ensure a high level of account retention.
 • Assures policies are accurate and renewed in a timely manner.
 • Oversees the preparation of proposals for the client to ensure timely and accurate quotations and policies. Determines and communicates various options for billing and invoicing.
 • Supports client needs by accurately producing certificates, policies, endorsements and other related items.
 • Attracts new business by indenting and exploiting opportunities in the local market.
 • Assists clients in submitting first reports of claims and facilitates the prompt response from adjusters towards the settlement of all claims.
 • Reviews cancellations and determines reason for cancellation requests with an attempt to save client accounts, as appropriate, while maintaining the company’s sales goals.
 • Stays abreast of industry information, new products, legislation, coverage and technology to continuously improve knowledge, performance and services to clients.
 • Ensures compliance with regulations and procedures as stipulated by the regulatory framework.
 • Recommends process improvements as needed.
 • Quickly identifies and resolves complex client service issues.
 • Prepares various reports and other duties and projects as assigned.

Skills

 • Excellent written and verbal communication skills are required to maintain effective relationships with clients, co-workers and other stakeholders.
 • Strong sales and negotiation skills.
 • Proficient skills in Microsoft Office (primarily Excel and Word). Must be computer literate with the ability to learn new software applications.
 • Intermediate to advanced knowledge of insurance markets, products, services, and underwriting procedures.

Competencies

 • Enthusiastic, dependable, highly motivated and detail oriented.
 • Hands-on, open minded, proactive team player.
 • Customer focused, high integrity, excellent work ethic.
 • Excellent customer service skills are a must.
 • Willingness to adhere to all principles of confidentiality.
 • Must value operating in a collaborative work environment.
 • Ability to work independently and as part of a team.

Education and Qualifications

 • Minimum 3 years of working experience in a similar position in a sales department within the insurance sector.
 • A University degree in Insurance, Economics, Business Administration or other related fields. A Post-Graduate degree will be appreciated.
 • Excellent knowledge of English.

Certification/Licenses

 • Up to date professional certification from Bank of Greece for Insurance Intermediaries.

Benefits

We offer a competitive compensation package based on your qualifications, a challenging working environment and continuous personal development.

 

Please send your CV at hr@genpan.gr indicating the reference number (IAO-2018).

All applications will be dealt in strict confidentiality.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλος της ομάδας της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με email στο hr@genpan.gr. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρίας.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ