Σχετικά
με εμάς

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

45 χρόνια εμπειρία,
τεχνογνωσία και εξειδίκευση
στην ασφάλιση λεωφορείων

To 1978, μια μικρή, αλλά σημαντική από πλευράς μεγεθών, ομάδα τουριστικών επιχειρήσεων υλοποίησε το όραμα της αμοιβαίας ασφάλισης των τουριστικών λεωφορείων των επιχειρήσεών τους.

Δημιουργήθηκε έτσι μία ασφαλιστική επιχείρηση, τα μέλη της οποίας γίνονταν δεκτά μετά από αξιολόγηση και μόνον εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις επαγγελματισμού και φερεγγυότητας, όπως αυτές είχαν προκαθοριστεί.

Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η ίδρυση της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, μίας υγιούς, εύρωστης και εξειδικευμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, που λειτουργεί με τη μορφή του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού, με κύρια δραστηριότητα την ασφάλιση λεωφορείων.

Ισχυρά μεγέθη και αναπτυξιακή πορεία

Με περισσότερα από 6.500 ασφαλισμένα οχήματα και με αδιάλειπτη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος για το έτος 2022 διαμορφώθηκε σε 362%, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες.

Το πρωτοποριακό λογισμικό και η διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης, που βρίσκονται στη διάθεση των μελών και των συνεργατών της, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των μελών της, αναδεικνύουν τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ σε κορυφαίο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό, που παρέχει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα δραστηριότητάς της.

Oι καλύψεις που διαθέτει, περιλαμβάνουν εκτός από την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, όλο το φάσμα των πιθανών ασφαλιστικών κινδύνων, όπως πυρός, κλοπής, φυσικών φαινομένων,  θραύσης κρυστάλλων, απώλειας – καταστροφής αποσκευών, οδικής βοήθειας, νομικής προστασίας κ.α.

Σήμερα, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, εκτός από τα ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία της στο Σύνταγμα, διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και γραφείο εξυπηρέτησης στα Χανιά της Κρήτης. Συνεργάζεται με περισσότερους από 60 επιλεγμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πανελλαδικά και έχει το δικό της πρακτορείο ασφαλίσεων, την GP Agents AE, με δυνατότητα πολυεπίπεδης εξυπηρέτησης, τόσο του πελατολογίου, όσο και των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

3 λόγοι για να μας προτιμήσετε

Εξειδίκευση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ κατέχει εδώ και χρόνια την ηγετική θέση στον κλάδο ασφάλισης τουριστικών λεωφορείων καλύπτοντας περισσότερο από το 70% του συνόλου της αγοράς.

Ταχύτητα εξυπηρέτησης

Ο συνδυασμός της πολυετούς εμπειρίας, τεχνογνωσίας αλλά και κορυφαίων λύσεων λογισμικού συμβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης αλλά και την αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Φερεγγυότητα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί μια εταιρία με υψηλό κύρος που λειτουργεί εδώ και χρόνια με φάρο τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα.

ΙΣΤΟΡΙΑ

1978
1980
1992
1998
2003
2004
2005
2006
2009
2011
2015
2016
2018
2019
2023

Η ίδρυση της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

Έναρξη παροχής εξειδικευμένων λύσεων ασφάλισης στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Εκλογή του Όθωνα Σκουρλέτη στη θέση του Προέδρου Δ.Σ.

Εκλογή προέδρου

Εκλογή του Άγγελου Βασιλειάδη στη θέση του Προέδρου Δ.Σ.

Συμμετοχή στον Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό

Συμμετοχή στον Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ι.Δ.Χ. Συν.Π.Ε.

Εκλογή προέδρου Δ.Σ.

Εκλογή του Σπυρίδωνα Σπηλιώτη στη θέση του Προέδρου Δ.Σ. Έναρξη διεύρυνσης ασφαλισμένων μελών

Νέα γραφεία στην Κάνιγγος

Μεταφορά των κεντρικών γραφείων στη Βερανζέρου 15, Πλατεία Κάνιγγος.Ένταξη ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα κανάλια διανομής των προϊόντων.

Έναρξη διεθνούς προγράμματος αντασφαλιστικής κάλυψης

Διάκριση της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

Ανάδειξη της Εταιρίας ως κορυφαία επιλογή στην ασφάλιση τουριστικών λεωφορείων.

Νέα ιδιόκτητα γραφεία

Αγορά ιδιόκτητων κεντρικών γραφείων στη Βουλής 7, Σύνταγμα.

Εκλογή προέδρου Δ.Σ.

Εκλογή του Θεόδωρου – Βασιλείου Καραμήτρου στη θέση του Προέδρου Δ.Σ. Ένταξη στην εποπτεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.).

Ίδρυση του υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη.

Εξειδικευμένες λύσεις ασφάλισης

Έναρξη παροχής εξειδικευμένων λύσεων ασφάλισης για άλλες χρήσεις λεωφορείων.

Ίδρυση Γραφείου στη Δυτική Κρήτη

Ίδρυση του Γραφείου Εξυπηρέτησης στη Δυτική Κρήτη.

Με προσήλωση στο μέλλον

Ένταξη ως μέλος στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.). Επέκταση εργασιών σε νέους κλάδους ασφάλισης.

Πιστοποίηση ISO 9001 : 2015

Πιστοποίηση κατά ISO 9001 : 2015 για την Παροχή Ασφάλισης Οχημάτων των Μελών του Συνεταιρισμού.

Πιστοποίηση ISO 27001 : 2013

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001 : 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αξίες

 • Δημιουργικότητα
 • Ακεραιότητα
 • Κοινωνική Ευθύνη
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Άψογη Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων – Μελών
 • Καινοτομία
 • Εξειδίκευση
 • Επαγγελματισμός

Όραμα

Το Όραμα της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι να παραμείνει η κορυφαία επιλογή στον τομέα δραστηριοποίησής της και να επεκταθεί σε νέους τομείς ασφάλισης για τους Ασφαλισμένους – Μέλη της.

Αποστολή

 • Να λειτουργεί υπεύθυνα, σεβόμενη τον καταναλωτή και τα Μέλη της.
 • Να παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες ασφαλίσεις και υπηρεσίες.
 • Να εμπλουτίζει το ασφαλιστικό της χαρτοφυλάκιο με νέα προϊόντα.
 • Να δημιουργεί και να διατηρεί μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με τα Μέλη της.
Αξίες
Όραμα
Αποστολή

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ισορροπημένη, υγιής και κερδοφόρος ανάπτυξη των εργασιών της

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί κορυφαία ασφαλιστική επιχείρηση στον τομέα δραστηριοποίησής της.

Η Στρατηγική της επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

 • Στην ισορροπημένη, υγιή και κερδοφόρα ανάπτυξη εργασιών και την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια
 • Στη διεύρυνση των προσφερόμενων ασφαλιστικών λύσεων με γνώμονα την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των Μελών της
 • Στην καλλιέργεια συμμετοχικότητας των Μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, επί 45 χρόνια, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με υπευθυνότητα και σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα, λειτουργώντας με διαφάνεια, ακεραιότητα, αξιοπιστία, καινοτομία και επαγγελματισμό, τηρώντας και σεβόμενη τις βασικές αρχές της εργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. Με στρατηγική, επίσημες διαδικασίες και πολιτικές, συμμορφούμενη απόλυτα με τους κανονισμούς του Ασφαλιστικού Κλάδου, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της με στόχο την υγιή και κερδοφόρο ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ επιπλέον συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, εφαρμόζοντας πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επί σειρά ετών έχει υιοθετήσει πρακτικές όπως η ανακύκλωση κ.α.. Επίσης, έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση χαρτιού εκτυπώσεων και εφαρμόζει ως επί το πλείστον ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Παράλληλα διοργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων όπως συνεργασία με την UNICEF,  χορηγίες σε κοινωφελείς δράσεις, υποτροφίες σε σπουδαστές ΑΕΙ κ.α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ