Οικονομικά στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χτίζουμε το μέλλον
βάζοντας γερά θεμέλια
στο παρόν

Δέσμευσή μας, η προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ παρουσιάζει σταθερά υγιή κερδοφορία και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, παράγοντες που εδραιώνουν τη φερεγγυότητά της. Η σταθερή οικονομική ευρωστία της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί στοιχείο εμπιστοσύνης και ισχύος.

Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων, μας επιτρέπει να διατηρούμε την πρωτοποριακή φυσιογνωμία μας και να προσαρμοζόμαστε με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς, πάντα με γνώμονα το πραγματικό όφελος των Ασφαλισμένων μας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δείκτες κερδοφορίας

Με βάση τα παρακάτω στοιχεία της τελευταίας τριετίας αλλά και τις οικονομικές καταστάσεις, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ παρουσιάζει σταθερά υγιή αποτελέσματα θέτοντας γερές βάσεις για υγιή κερδοφορία και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • 2019 12,2
 • 2018 11,1
 • 2017 10,3
 • 2016 9,0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 • 2019 19,6
 • 2018 17,8
 • 2017 16,2
 • 2016 14,1

ΚΕΡΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

 • 2019 2,3
 • 2018 2,0
 • 2017 2,2
 • 2016 2,0

ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 • 2019 8,2
 • 2018 7,8
 • 2017 7,3
 • 2016 6,6

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 • 2019 11,6
 • 2018 9,7
 • 2017 9,1
 • 2016 8,1

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

 • 2019 0
 • 2018 0
 • 2017 0
 • 2016 0

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

 • 2019 282%
 • 2018 215%
 • 2017 230%
 • 2016 229%

Οικονομικές Καταστάσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 13-10-2021

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Οικονομικές Καταστάσεις 2012

Οικονομικές Καταστάσεις 2011

Οικονομικές Καταστάσεις 2010

Εκθέσεις Φερεγγυότητας

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2020

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2019

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2018

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2017

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηµατοοικονοµικής Κατάστασης 2016