Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ και το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής, αρ. 7 , Τ.Κ. 10562, Τ 210 3217801, Εmail: dpo@ genpan.gr, αποτελεί ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση (Ν.4364/2016).

Με το  παρόν έντυπο σας, η Εταιρία μας παρέχει υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημέρωση για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Γ.Κ.Π.Δ. (Ε.Ε.) 2016/679:

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας www.genikipanelladiki.gr

Ο Διαδικτυακός Τόπος https://www.genikipanelladiki.gr/ που εφεξής θα καλείται ως η Ιστοσελίδα, τελεί υπό τη διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων, με διακριτικό τίτλο ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής, αριθμ. 7 Τ.Κ. 10562 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 096002793-Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ , η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω υμών κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μη ως πρόσωπα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας της. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Ι.ΔΙΑΤΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα μας αποτελεί σημείο ενημέρωσης , παρουσίασης πληροφοριών & χρήσιμων εντύπων στο κοινό , σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και τους συνεργάτες μας. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊοντα και τις σημαντικές ανακοινώσεις.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών που παρέχετε κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και
διαχειριστικά μέτρα για την προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που επεξεργαζόμαστε σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κάνουμε χρήση ενός αξιόπιστου πιστοποιητικού ασφαλείας, ώστε να κρυπτογραφείται η επικοινωνία μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή (hosting server) . Κάθε πληροφορία κρυπτογραφείται πριν μεταβιβαστεί στο Διαδίκτυο με τη χρήση πρωτοκόλλου επικοινωνίας HTTPS , και μηχανισμό κρυπτογράφησης TLS (Transport Layer Security), δηλαδή οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι τη πληροφορία κατά τη μεταφορά της .


Επισημαίνεται ότι ιστοσελίδες (websites) τρίτων τις οποίες ενδέχεται να επισκεφθείτε ακολουθώντας συνδέσμους (hyperlinks) που περιέχονται στην Ιστοσελίδα , δεν ανήκουν στη διαχείρισή μας και διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης, πολιτική cookies και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων . H ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε σας ενημερώνει ότι δεν εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις με τις ιστοσελίδες των οποίων συνδέεστε, ούτε και ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ανακύψουν κατά τη σύνδεση με αυτές.

ΙΙ.ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

1.Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας.

Mε μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως ενδεικτικά είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο.
 • η ανάλυση οθόνης, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος και η έκδοση, ο κατασκευαστής και το μοντέλο της συσκευής.
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
 • οι ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί, η γλώσσα,η ώρα της επίσκεψης.
 • οι σελίδες και σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας που επιλέγετε και τα οποία καταχωρίζονται αυτόματα στους διακομιστές (servers) της Ιστοσελίδας.
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι πιθανό να ανιχνευθούν και να συλλεχθούν αυτόματα από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας και παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Ειδικά για τις κατηγορίες και τη χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά τόσο κατά την αρχική περιήγησή σας από το σχετικό αναδυόμενο παράθυρο όσο και εδώ.

2. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας οι ίδιοι, ανάλογα με το σκοπό της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα, δηλαδή:

 • Οn-line πληρωμή ασφαλίστρων : Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας επιθυμεί μέσω αυτής να προβεί σε online πληρωμή ασφαλίστρων με σκοπό την εκπλήρωση της ασφαλιστικής του σύμβασης καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, κατά την υποβολή των οποίων η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται, τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο , email, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, και ποσό ασφαλίστρων. Η επεξεργασία των στοιχείων πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας Virtual POS της Τράπεζας Eurobank.
 • Πληροφορίες που εισάγει ο συνεργαζόμενος με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στο portal συνεργατών, προκειμένου ως εγγεγραμμένος χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση σε εργαλεία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας. Επισημαίνεται ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής-χρήστης του portal , υπογράφει ειδική σύμβαση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Κατά την εγγραφή του μέσω της ιστοσελίδας καταχωρεί τα εξής στοιχεία : Αντικείμενο δραστηριότητας, τύπο νομικής μορφής, επιμελητήριο, αρ. μητρώου, ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, νομική μορφή, πλήρη στοιχεία έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Περιοχή, Νομός), στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, email, ιστότοπος), εμπορικά στοιχεία (αριθμό συνεργατών, συμμετοχή σε δίκτυο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οικονομικόο μέγεθος υφιστάμενης παραγωγής).
 • Bιογραφικά σημειώματα: Ο χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται να προσληφθεί στην ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε μπορεί να επισυνάψει το βιογραφικό του σημείωμα και να το υποβάλλει προς την Εταιρεία . Μέσω της Ιστοσελίδας έχει απευθείας πρόσβαση σε ειδικό αναλυτικό Έντυπο Ενημέρωσης Υποψήφιων Εργαζομένων/Συνεργατών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR) 679/206.
 • Επικοινωνία : Ο χρήστης, με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας μπορεί να μας αποστείλει ένα αίτημα για την ασφάλισή του ή να ζητήσει να λάβει περισσότερες πληροφορίες για τα ασφαλιστικά μας προϊόντα . Η εκάστοτε επικοινωνία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει σε αυτήν, υπόκειται σε επεξεργασία από το αντίστοιχο τμήμα της επιχείρησης (ενδεικτικά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων κ.ο.κ.) .Για τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες σας και μπορείτε να λάβετε σχετική αναλυτική ενημέρωση από το Έντυπο Ενημέρωσης GDPR που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα μας πατώντας : https://www.genikipanelladiki.gr/privacy.

ΙΙΙ. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 • Για την λειτουργία και εκπλήρωση των υφιστάμενων συμβάσεων ασφάλισης και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προβαίνοντας εφόσον το επιθυμείτε σε on-line πληρωμή ασφαλίστρων ή εισερχόμενοι στη πλατφόρμα εξυπηρέτησης (portal) των χρηστών- συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών .
 • Για την εξέταση του βιογραφικού σας σημειώματος, συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική σας εμπειρία, σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον απασχόλησης στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ και υποβάλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας. Πατώντας εδώ, μπορείτε να λάβετε αναλυτικότερη ενημέρωση για τη προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε με το τρόπο αυτό.
 • Για λόγους ασφαλείας, και για να διευκολύνουμε την περιήγηση, να εμφανίζουμε πληροφορίες πιο αποτελεσματικά και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας καθώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.
 • Για Στατιστική ανάλυση: Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.
 • Για την εξέταση του αιτήματος που υποβάλλεται με την φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα ο σκοπός επεξεργασίας αλλάζει ανά περίπτωση, και μπορεί να είναι η εξέταση αιτήματος για αποστολή οικονομικής προσφοράς , πληροφόρηση για νεά προϊόντα ή για σύναψη ασφάλισης, κ.λπ.

ΙV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση dpo@genpan.gr

V. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤA MEΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των περιγραφόμενων στην παρούσα στη παρούσα ενημέρωση σκοπών επεξεργασίας. Στο πλαίσιο των παραπάνω ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, που δεσμεύονται για την συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ. Ενδεικτικά:

 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν διαβιβάζουμε σε τρίτους παρόχους τα στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας για να διεκπεραιώσουμε στοχευμένες εκστρατείες marketing καθόσον δεν πραγματοποιούμε τέτοιες.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων με έδρα εντος Ε.Ε. τα οποία αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια εισαγγελική ή άλλη αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη σε σχέση με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε ΄κλικ΄, μέσω των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη χρήση cookies από την Ιστοσελίδα μας.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας της για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική της Εταιρίας, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη για περισσότερο χρόνο σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών, οπότε και θα τηρηθούν ως την αμετάκλητη λύσης της υπόθεσης.

VII. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Tο πρωτόκολλο HTTPS χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω Transport Layer Security (TLS) που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers) ενώ ταυτόχρονα πιστοποιεί τη γνησιότητα της ιστοσελίδας, μέσω μηχανισμού ταυτοποίησης που ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό το οποίο χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα. Μία κρυπτογραφημένη επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

VIII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα φορητότητας,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΠΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@genpan.gr
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΠΕ δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Ενημέρωση ή γενικότερα, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε στη στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@genpan.gr

X. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει μέσω της Ιστοσελίδας τροποποιήσεις της παρούσας Ενημέρωσης, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου οι χρήστες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Ενημέρωση για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται.

Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς marketing

Ενημερώνεστε ότι η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα μου σε θυγατρικές εταιρίες καθώς και σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώνεστε για το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρίας (dpo@genpan.gr, T +30 210 3217801, Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562 Αθήνα).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αναφερόμενη εδώ επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς marketing, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα Δήλωσης συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς marketing.

Ενημέρωση σχετικά με το κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης (CCTVideo)

Αναλυτική Ενημέρωση σχετικά με το κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης (CCTVideo) του Συνεταιρισμού με το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 7 Ν.4624/29.8.2019 και το από 9.6.2020 Δελτίο Τύπου της ΑΠΔΠΧ).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων με το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΑΛΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε (εφεξής «Γενική Πανελλαδική» ή «ο Συνεταιρισμός») με την παρούσα επιθυμεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ΔΠΧ») συμμορφούμενος στο άρθρο 27 παρ. 7 του Νόμου 4624/29-8-2019, στο πρόσφατο από 9.6.2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο εν γένει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να παρέχει αναλυτική πληροφόρηση, σχετικά με το κλειστό κύκλωμα οπτικής καταγραφής -βιντεοεπιτήρησης (CCTVideo) που τηρεί.

Περισσότερες πληροφορίες