Μία σίγουρη πορεία στο χρόνο

Το 1978, μια μικρή αλλά σημαντική ομάδα ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων της εποχής, αποφάσισε να υλοποιήσει μια απλή ιδέα!

Κύριος σκοπός της ήταν να προσφέρει ανταγωνιστικά ασφάλιστρα για τον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων, αποκλειστικά για τα μέλη του Συνεταιρισμού, τα οποία
γίνονταν δεκτά μετά από αξιολόγηση, και μόνον εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις επαγγελματισμού και φερεγγυότητας που είχαν οριστεί.

Αρχικά ο Συνεταιρισμός λειτουργούσε στην οδό Κόδρου 7, στην Πλάκα, σε ενοικιαζόμενο γραφείο 70 τ.μ., χωρίς κανένα κίνητρο σχετικό με το οικονομικό κέρδος

Το 2002, ο Συνεταιρισμός μεταφέρθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, στην οδό Βερανζέρου 15, όπου και παρέμεινε έως το 2006

Από το 2006 μέχρι και σήμερα, ο Συνεταιρισμός στεγάζεται στα ιδιόκτητα, σύγχρονα γραφεία του, έκτασης 450τ.μ., επί της οδού Βουλής 7, στο Σύνταγμα

Από το 2010 ο Συνεταιρισμός διαθέτει Υποκατάστημα στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης
Σήμερα, ο Συνεταιρισμός διαθέτει περισσότερα από 1400 ενεργά μέλη και συνεργάζεται με περισσότερους από πενήντα Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.