Φεβ 8, 2021
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, ενόψει λήξης της θητείας του, ανακοινώνει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) καθώς και νέου Εποπτικού Συμβουλίου (εφεξής:Ε.Σ.) με 4ετή θητεία.
Η Έκτακτη Γ.Σ. προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Αθήνα την 04.03.2021, σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την 11.03.2021, με καταληκτική ημερομηνία για την σύγκληση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ την 18.03.2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Απαραίτητα έντυπα για θέση υποψηφιότητας: