Σεπτ 21, 2023
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», καλούνται οι Συνεταίροι αυτού σε Τακτική Γ.Σ. την 9η Οκτωβρίου 2023, ώρα 18:00 μ.μ, με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού για να αποφασίσουν επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2023