Μάιος 19, 2023
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 31-05-2023

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» της 11ης Μαίου 2023, καλούνται οι Συνεταίροι αυτού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Μαϊου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ, που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα συνεδριάσεων των κεντρικών γραφείων του Συνεταιρισμού επί της οδού Βουλής, αριθμός 7, 1ος όροφος, στην Αθήνα, με αυτοπρόσωπη παρουσία των Συνεταίρων και, εναλλακτικά,  από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.05.2023