Σεπτ 27, 2022
Ανακοινώσεις

Πράσινες Κάρτες – Καταγγελία διμερών συμφωνιών με τα γραφεία της Ρωσίας και Λευκορωσίας από 01.06.2023

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Αρ. 356/2022 της 21.06.2022, του Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για την καταγγελία των διμερών συμφωνιών με τα γραφεία της Ρωσίας και Λευκορωσίας, σας ενημερώνουμε ότι τα Εθνικά Γραφεία όλων των χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας, καθώς και το Ελληνικό ΓΔΑ, κατήγγειλαν τις εν λόγω συμφωνίες και οι Πράσινες Κάρτες και οι επεκτάσεις αυτών, με ημερομηνία έναρξης την 01.06.2022 και ισχύ έως/ή μετά την 01.06.2023, θεωρούνται έγκυρες μόνο έως την 31.05.2023, στις 23:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, για τις χώρες Ρωσία και Λευκορωσία.

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας, κατόχους των Πράσινων Καρτών, που ταξιδεύουν στις εν λόγω χώρες για αυτή την αλλαγή, για την περιορισμένη ισχύ της Πράσινης Κάρτας τους και για την ανάγκη προμήθειας συνοριακής ασφάλισης στα σύνορα των χωρών αυτών μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας.

Η Εμπορική Διεύθυνση της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 210 3217801 ή στείλτε email στο commercial.cs@genpan.gr.