Νοεμ 23, 2016
Ανακοινώσεις

Κεφαλαιακή επάρκεια (SCR) 215%

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στις κανονιστικές της υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ και είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπερκάλυψη του Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) σε ποσοστό 215% για το 9μηνο του 2016 με κερδοφορία που υπερβαίνει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η θετική πορεία, όπως αποτυπώνεται στην κερδοφορία και τα αποτελέσματα για την κεφαλαιακή επάρκεια, επιβεβαιώνουν την ισχύ της κεφαλαιακής θέσης της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ στο απαιτητικό και εξειδικευμένο αντικείμενο δραστηριοποίησής της καθώς και στο δύσκολο και ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Διευθυντής κ. Ευστάθιος Φρούσος αναφέρει ότι: «Η διοίκηση της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ επενδύει σε υποδομές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να συμμορφώνεται διαρκώς στις απαιτήσεις του νέου Εποπτικού πλαισίου και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο για τους υπάρχοντες όσο και τους νέους ασφαλισμένους της καθώς επίσης ισχυρή, βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη για τα μέλη, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της».