Δεκ 5, 2018
Ανακοινώσεις

9,7% Αύξηση Παραγωγής και €900.000 Κέρδη

Τα εγγεγραμμένα καθαρά ασφάλιστρα με τα δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε €7,26εκ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ξεπέρασε το 230%.

H ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη χρονιά το 2017, καταγράφοντας ισχυρή κερδοφορία €900.000 και κεφαλαιακή επάρκεια σε όρους Φερεγγυότητας ΙΙ 230%, που αποτελεί σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας για τους ασφαλισμένους της εταιρίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, που γιορτάζει φέτος τα 40 συναπτά έτη λειτουργίας της, απέδειξε για άλλη μια χρονιά την αντοχή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών, εντός του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος και του συνεχιζόμενου έντονου τιμολογιακού ανταγωνισμού, που βιώνει ο κλάδος αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Με οδηγό τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο οποίος έχει χαραχθεί με γνώμονα τη διατήρηση της κερδοφορίας και τη διαρκή ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι σήμερα η ηγετική δύναμη στην ασφάλιση τουριστικών λεωφορείων, στον εξειδικευμένο και ευαίσθητο αυτόν κλάδο, που συμβάλλει μεταξύ άλλων καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του τουρισμού στη χώρα μας.

Αναλυτικά, κατά τη χρήση του 2017, τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,90εκ. Έναντι €0,87εκ. το 2016. Τα Εγγεγραμμένα Καθαρά Ασφάλιστρα με τα Δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε €7,26εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,68% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, αποτέλεσμα σαφέστατα καλύτερο από αυτό που κατέγραψε η αγορά στο σύνολό της (Αστική Ευθύνη Οχημάτων 0,2%). Επίσης, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αύξησε το μερίδιο αγοράς της στην ασφάλιση λεωφορείων, το οποίο εκτιμάται σε 66%. Στα κέρδη της εταιρίας σημαντική συνεισφορά είχαν τα Έσοδα Επενδύσεων, τα οποία ανήλθαν σε €0,39εκ. το 2017 έναντι €0,15εκ. το 2016.

 

Βασικά Αποτελέσματα ∆ραστηριότητας

Κέρδη προ φόρων €0,90εκ. (+3,7%)
Εγγεγραμμένα (μικτά) Ασφάλιστρα €7,26εκ. (+9,7%)
Έσοδα Επενδύσεων €0,39εκ. (+155,9%)
Ίδια Κεφάλαια €10,3εκ. (+13,7%)

 

Δείκτες Φερεγγυότητας – Solvency II

2017 2016
Δείκτης SCR 230,3% 228,7%
Δείκτης MCR 269,5% 235,5%

 

Σε δηλώσεις του ο Ευστάθιος Φρούσος, Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η αύξηση του κύκλου εργασιών μας κατά 9,7% και της κερδοφορίας μας κατά 3,7%, σε συνδυασμό με τον δείκτη φερεγγυότητας που ξεπέρασε το 230%, καταδεικνύουν πως η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι μια εταιρία, που έχοντας ως γερή βάση τα 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της στην ελληνική αγορά, με κύριους πυλώνες την ισχυρή μας διοίκηση και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό μας, έχει πλέον τη δυνατότητα να διευρύνει περαιτέρω τις εργασίες της και να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους που την εμπιστεύονται. Ήδη, τα αποτελέσματά μας κατά το α΄ τρίμηνο του 2018 προμηνύουν μία ακόμη εξαιρετική χρονιά, στη διάρκεια της οποίας, εκτός από την επέτειο των 40 χρόνων, θα έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε και τη δραστηριοποίησή μας σε νέους ασφαλιστικούς κλάδους».