Μαρ 3, 2021
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Υποψηφίων Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, σε συνέχεια της δημοσιευθείσας από 25/2/2021Πρόσκλησης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα λάβουν χώρα και οι αρχαιρεσίες του Συνεταιρισμού, ενημερώνει τα Μέλη του, για τους υποψηφίου που έχουν ήδη θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο.

03.03.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ