Μαρ 19, 2021
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών της 18/3/2021

Την Πέμπτη 18.03.2021 συνήλθε διαδικτυακά σε 2η επαναληπτική συνεδρίαση έκτακτη Γ.Σ. με θέμα τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων Μελών των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων του Συνεταιρισμού.
Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Συνεταιρισμού ενώ η συμμετοχή των Μελών εν μέσω πανδημίας ήταν εντυπωσιακά μεγάλη φτάνοντας το 90%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γ.Σ. 18.03.2021