Μια σίγουρη
πορεία στον χρόνο

Mια μεγάλη γκάμα από καλύψεις για όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει το τουριστικό λεωφορείο

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Προνομιακή ασφάλιση
οχημάτων για επαγγελματίες

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., με 45 χρόνια φερέγγυας παρουσίας στην ασφάλιση σε οχήματα για επαγγελματίες και ισχυρές αντασφαλιστικές συνεργασίες, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασφαλισμένων μελών της.

Επιλεγμένα και ευέλικτα, τα προγράμματα για ασφάλιση οχημάτων διατίθενται με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και προσφέρουν μεγάλη γκάμα από ασφαλιστικές καλύψεις για αστική ευθύνη, κλοπή, απώλεια-καταστροφή αποσκευών, θραύση κρυστάλλων, υλικές ζημιές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα ή πυρκαγιά, σωματικές βλάβες και οδική βοήθεια για μηχανικές βλάβες και τροχαία ατυχήματα.

Κατά την ασφάλιση οχήματος, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ εγγυάται άμεση και γρήγορη αποζημίωση των ζημιών του οχήματος με απλές διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήματος, ζημιάς ή φυσικής καταστροφής.

Κορυφαία Ασφαλιστική Επιχείρηση

Με νέα πακέτα προνομιακής ασφάλισης για κίτρινα λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία και οχήματα για επαγγελματίες, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες.

Με αδιάλειπτη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος για το έτος 2022 διαμορφώθηκε σε 362%, καθώς και με τη συνεχή ποιοτική υποστήριξη και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των μελών της, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναδεικνύεται σε κορυφαίο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό, που παρέχει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στην ασφάλιση οχημάτων για επαγγελματίες.

Σήμερα, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, εκτός από τα ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία της στο Σύνταγμα, διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και γραφείο εξυπηρέτησης στα Χανιά της Κρήτης. Συνεργάζεται με πάνω από 60 επιλεγμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πανελλαδικά και έχει το δικό της πρακτορείο ασφαλίσεων, την GP Agents AE.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
45+

Xρόνια
επιτυχημένης πορείας

6500+

Ασφαλισμένος
στόλος οχημάτων

362%

Δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας

2000+

Ασφαλισμένοι / Μέλη / Συνέταιροι

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Yψηλής ποιότητας ασφαλίσεις και υπηρεσίες για κάθε τύπο επιχειρηματία