Με τον άνθρωπο στο κέντρο

Η επιτυχία της οργάνωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ έχει σαν βάση τους ανθρώπους της.

Εκείνοι είναι που, καθημερινά, λαμβάνουν πρωτοβουλίες, συμμετέχουν και υλοποιούν το όραμα και τις αξίες της εταιρείας, στηρίζοντας συγχρόνως την υπεύθυνη λειτουργία της.
Οι άνθρωποι είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας.

Κι αυτό γιατί οι πολιτικές της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ βασίζονται σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός.

Μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη, γινόμαστε όλο και καλύτεροι, στοχεύοντας παράλληλα στην παροχή ενός ασφαλούς και δίκαιου χώρου εργασίας στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι