Με τη σιγουριά της υπεροχής

Συνεταιριστική Επιχείρηση με 1400 ενεργά μέλη

Εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που ταιριάζουν στις μοναδικές ανάγκες του κάθε μέλους/ασφαλισμένου

Λειτουργεί με φερεγγυότητα, επαγγελματισμό, σοβαρότητα και, κυρίως, αξιοπιστία

Έχει ανθρώπινο πρόσωπο, συνέπεια και αφοσίωση

Είναι Νο.1 (κατέχει ηγετική θέση) στον τομέα δραστηριοποίησής της.