Με στρατηγική και στόχους

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, βασιζόμενη στη συνεταιριστική της σύνθεση, έχει στηριχθεί, σε βάθος χρόνου, σε μία σειρά από ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους

Ισορροπημένη, υγιής και κερδοφόρος ανάπτυξη των εργασιών της

Εστίαση στις μοναδικές και εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε μέλους ξεχωριστά και διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Δημιουργία ενός πελατοκεντρικού οργανισμού, με μοναδικό γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των μελών του. Αυτή η ικανοποίηση των μελών, πηγάζει από τη συμμέτοχή τους στη διαδικασία των αποφάσεων, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ενεργειών της Διοίκησης

Διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.