Με συμμετοχική διοίκηση

Η διοίκηση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται συνολικά από δέκα μέλη, εκ των οποίων τα επτά είναι μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, και τα υπόλοιπα τρία είναι μέλη τού Εποπτικού Συμβουλίου.

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ συγκροτείται από εκλεγμένους από την Γενική Συνέλευση ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων.

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διευρυνθεί με τη συμμετοχή μη εκτελεστικών μελών, έμπειρων επαγγελματιών της ασφαλιστικής και γενικότερα της χρηματοοικονομικής αγοράς.

Το τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εκλεγμένους από την Γενική Συνέλευση ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Το Εποπτικό Συμβούλιο πλαισιώνεται από έμπειρους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ελέγχων Επιχειρήσεων.