Με προϊόντα στα μέτρα σας!

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ παρέχεται μια μεγάλη γκάμα από καλύψεις για όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει το τουριστικό λεωφορείο / πούλμαν,όπως -ενδεικτικά- η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, καθώς και η κάλυψη των ιδίων ζημιών των λεωφορείων (Πυρός, Κλοπής, Φυσικών Φαινομένων, Θραύση Κρυστάλλων, Απώλεια - καταστροφής αποσκευών κ.α.).

Το σύνολο των παραπάνω καλύψεων περιλαμβάνεται στα βασικά ασφαλιστικά προϊόντα τής ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ,
που διαμορφώνονται πάντα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε ασφαλισμένου μέλους της.