Με ξεχωριστό προφίλ και συνεταιριστική δομή

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ξεκίνησε ως απάντηση των ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων / Πούλμαν στις -τότε- αυξημένες ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού τους κλάδου.

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε, και συνεχίζει να υπάρχει, με τη μορφή του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού. Οι ασφαλισμένοι του είναι ταυτόχρονα και Μέλη - Συνέταιροι (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί ως μια εξειδικευμένη ασφαλιστική επιχείρηση του Ν.Δ. 400/1970, η οποία εποπτεύεται από την Δ.Ε.Ι.Α. της Τραπέζης της Ελλάδος.

Μετά από 35 και πλέον χρόνια παρουσίας και παροχής εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ έχει πετύχει το στόχο της, καθώς έχει πλέον παγιωθεί ως η απόλυτη λύση στην ασφάλιση Τουριστικών Λεωφορείων / Πούλμαν και έχει καθιερωθεί ως η ηγέτιδα του χώρου.

Η εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών της, αλλά και η έγκαιρη εναρμόνιση του Συνεταιρισμού στις απαιτήσεις που προκύπτουν από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (γνωστό ως Solvency II), αποτελούν για τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ στρατηγική επιλογή και μονόδρομο.

Στα πλαίσια αυτών των επιλογών ο Συνεταιρισμός έχει ξεκινήσει μια σειρά από έργα με τη συμμετοχή συμβούλων-συνεργατών διεθνούς κύρους.