Με αρχές και αξίες

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, όλοι λειτουργούν πάντα με γνώμονα το σεβασμό, την υπευθυνότητα, την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό, σε απόλυτη συνέπεια με τα 40 χρόνια παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο.