Με αξιόπιστες συνεργασίες

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αναζητά διαρκώς και εξασφαλίζει νέες συνεργασίες με επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν, μέσα από τη μεγιστοποίηση των εκάστοτε συνεργειών, να αποφέρουν σημαντικό ανταποδοτικό όφελος για όλα τα Μέλη της.