Μαρ 11, 2020
Ανακοινώσεις

COVID-19 Ενημέρωση Μελών & Συνεργατών

Αγαπητά μας Μέλη και Συνεργάτες,
Με δεδομένη την εύλογη ανησυχία για τις επιπτώσεις της επιδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 στην παγκόσμια αλλά και την ημεδαπή αγορά και στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και με προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία. Προτεραιότητα μας επίσης αποτελεί πάντοτε η συνεχής – ανά πάσα στιγμή – διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής των βασικών λειτουργιών – υπηρεσιών και προϊόντων μας και συγχρόνως η διαρκής υποστήριξη των ασφαλισμένων και συνεργατών μας προκειμένου να αποτρέπεται οποιαδήποτε επίπτωση στη συνεργασία μας από κάθε πιθανή κρίση.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας!