Ιουλ 21, 2023
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Χορηγία της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ».

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, η εταιρία προσέφερε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά και νέους με αυτισμό και αναπηρία και συμβάλλει στην ένταξη τους σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Στηρίζουμε την προσπάθεια και σας συγχαίρουμε για το έργο σας!