Σεπτ 21, 2021
Uncategorized

Συμμετοχή της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ στο Πρόγραμμα Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 1821-2021»

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, στο πλαίσιο δράσεων για την Κοινωνική Υπευθυνότητα, που επιδεικνύει τόσο η Πολιτεία, όσο και οι επιχειρήσεις καθώς και οι πολίτες, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 1821-2021», του Εθνικού Προγράμματος Δράσεων και Εκδηλώσεων που συντονίζει η Επιτροπή για τον εορτασμό των 200 ετών μετά την Επανάσταση.

Το Πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων μέσω συμπεριφοράς Αλληλεγγύης μεταξύ των οδηγών. Η βάση του προγράμματος είναι το πιστεύω μας ότι ο Κ.Ο.Κ. είναι στην πραγματικότητα κανόνες Αλληλεγγύης.

Τα ασφαλισμένα Μέλη μας μετά από σχετική ενημέρωση, εφόσον το επιθυμούν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εφαρμόζοντας τους κανόνες αλληλεγγύης και κολλώντας το σχετικό αυτοκόλλητο, ατομικής δέσμευσής τους για την εφαρμογή Αλληλεγγύης οδηγικής συμπεριφοράς στην καθημερινή τους πρακτική, στο πίσω τζάμι του/των λεωφορείου/ων τους, αποδεχόμενοι την φιλοσοφία του προγράμματος.