Ιαν 1, 2018
Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στο ΣΑΠ

Από τον Ιανουάριο 2018 η ασφαλιστική εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ θα συμμετέχει ισότιμα στην εφαρμογή συμφωνίας του φιλικού διακανονισμού που καθιέρωσε το «Σύστημα Άμεσης Πληρωμής – ΣΑΠ».

Σύμφωνα με το ΣΑΠ, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και με την προϋπόθεση πως οι εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Εκτός από τις υλικές ζημίες του αναίτιου οχήματος στο πλαίσιο του ΣΑΠ αποζημιώνονται και οι σωματικές βλάβες του αναίτιου οδηγού και των επιβαινόντων.

Τα όρια, που καθορίζονται από την Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΑΠ ανέρχονται στις € 6.500 για την αποζημίωση υλικών ζημιών και σε ό,τι αφορά στις σωματικές βλάβες στις € 30.000 ανά ατύχημα με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο στα € 12.000.

Στο πλαίσιο της ένταξης της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ στο ΣΑΠ, ο Γενικός  Διευθυντής της εταιρίας κ. Ευστάθιος Φρούσος τόνισε: «Η συμμετοχή της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ στον Φιλικό Διακανονισμό είναι το πρώτο από τα σημαντικά βήματα που έχουμε σχεδιάσει για το 2018, τη χρονιά που γιορτάζουμε την 40η επέτειο από την ίδρυση της εταιρίας. Η ένταξή μας στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής – ΣΑΠ αποτελεί άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο της υγιούς ανάπτυξης, της οικονομικής ευρωστίας και της υψηλής φερεγγυότητας της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ που για το 2017 άγγιξε το 220%. Επιπλέον, αποτελεί και σημαντικό πλεονέκτημα για τους ασφαλισμένους μας, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να αποζημιώνονται ταχύτατα, απ’ ευθείας από την ασφαλιστική τους εταιρία.»

Τι Είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Ο «Φιλικός Διακανονισμός», που καθιέρωσε το «Σύστημα Άμεσης Πληρωμής-ΣΑΠ», δημιουργήθηκε το Μάιο του 2000 μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών που ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων με σκοπό την άμεση αποζημίωση του αναίτιου οδηγού και των επιβαινόντων που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, απαλλάσσοντας τους από την ανάγκη να στραφούν κατά της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.