Αυγ 25, 2020
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού με την
επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»,
καλούνται οι Συνεταίροι αυτού σε Τακτική Γ.Σ. την 27η Αυγούστου 2020, ώρα 18:00 μ.μ, στα
γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού Βουλής 7 στον Δήμο Αθηναίων.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2020