Οκτ 19, 2023
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την
απόφαση που έλαβε στις 18.10.2023, καλεί τους κ.κ. εταίρους του Συνεταιρισμού σε έκτακτη Γενική
Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00. Η
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία των
εταίρων στα Γραφεία του Συνεταιρισμού είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω
τηλεδιάσκεψης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ_01.11.2023