Φεβ 25, 2021
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση που έλαβε στις 02.02.2021, καλεί τους κ.κ. εταίρους του Συνεταιρισμού σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε εταίρου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού
COVID-19.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 04.03.2021

ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2021