Μάιος 5, 2023
Ανακοινώσεις

Παύση πράσινης κάρτας στη Ρωσία και Λευκορωσία

Βάσει των Εγκυκλίων με Αρ. 178/2023 και της 180/2023 της 24.04.2023 του Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, από την 1η Ιουνίου 2023 τερματίζονται ουσιαστικά οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των Γραφείων Πράσινης Κάρτας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, και των Γραφείων Πράσινης Κάρτας των χωρών Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ως εκ τούτου, οι Πράσινες Κάρτες των ασφαλισμένων πελατών στις εν λόγω χώρες (Ρωσία και Λευκορωσία) παύουν να ισχύουν μετά την 31η Μαΐου 2023 (Όλες οι Πράσινες Κάρτες που βρίσκονται σε ισχύ σήμερα, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να παρέχουν κάλυψη στις χώρες αυτές μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία).
Επομένως, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η διασυνοριακή κυκλοφορία μεταξύ αυτών των χωρών θα βασίζεται στη συνοριακή ασφάλιση.

Τέλος, ακολουθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες από το Ρωσικό Γραφείο Πράσινης Κάρτας, σχετικά με τη συνοριακή ασφάλιση και την κάλυψη των πελατών που πρόκειται να ταξιδέψουν στη Ρωσία:

  • Δεν υπάρχει κλασική συνοριακή ασφάλιση στη Ρωσία. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, οι αυτοκινητιστές που εισέρχονται στο έδαφος της Ρωσίας χωρίς πράσινη κάρτα, υποχρεούνται να αγοράσουν Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου.
  • Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να έχει διάρκεια ίση με την περίοδο προσωρινής επίσκεψης και όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών.
  • Τα ασφαλιστήρια εκδίδονται στη ρωσική γλώσσα.
  • Τα σημεία πώλησης Ασφαλιστηρίων Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων από κάθε συνοριακό σημείο ελέγχου με πρόσβαση 24/7.

Για τους πελάτες που θα ταξιδέψουν στη Λευκορωσία, ακολουθούν επίσης κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τη συνοριακή ασφάλιση:

  • Οι αυτοκινητιστές που εισέρχονται στο έδαφος της Λευκορωσίας χωρίς πράσινη κάρτα, υποχρεούνται να αγοράσουν ασφαλιστήριο συνοριακής ασφάλισης από ασφαλιστική εταιρεία της Λευκορωσίας για ολόκληρη την περίοδο κυκλοφορίας τους στην επικράτεια.
  • Η συνοριακή ασφάλιση μπορεί να συναφθεί για περίοδο ισχύος τουλάχιστον 15 ημερών και μπορεί να αγοραστεί σε όλα τα σημεία ελέγχου εισόδου κατά μήκος των κρατικών συνόρων της Λευκορωσίας.
  • Τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης αυτοκινήτου μπορούν να εκδοθούν για περίοδο ισχύος τουλάχιστον ενός μηνός.