Οκτ 31, 2023
Ανακοινώσεις

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το νέο διεθνές πρότυπο για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) ISO/IEC 27001:2022 από την TUV Austria Hellas

Τα τελευταία χρόνια ο μήνας Οκτώβρης έχει καθιερωθεί ως μήνας αφύπνισης Κυβερνοασφάλειας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε και είναι σε πλήρη συμμόρφωση, με το νέο διεθνές πρότυπο για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) ISO/IEC 27001:2022 από την TUV Austria Hellas!

Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2022, ως Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών και την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων. Αυτή η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, παρέχοντας εμπιστοσύνη στους πελάτες της, ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή.

Όλοι μαζί στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, σαν μία ομάδα, θωρακίζουμε τις αξίες της Ασφάλειας Πληροφοριών και διασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας!

Επίσης, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ανανέωσε την πιστοποίησή της ISO/IEC 9001:2015.

Ο Γενικός Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών