Δεκ 21, 2022
Ανακοινώσεις

Αναστολή συμμετοχής του ΙΡΑΝ στο Σύστημα Πράσινων Καρτών από 01.01.2024 – Μη έκδοση Πράσινων Καρτών για την επικράτεια του Ιράν με ισχύ μετά την 01.012024

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με αριθμό 635/2022 της 20.12.2022, του Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για την εν θέματι Αναστολή της συμμετοχής του Γραφείου του Ιράν στο Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης, σας ενημερώνουμε ότι όλα τα Γραφεία Πράσινων Καρτών καλούνται να μην εκδίδουν πλέον Πράσινες Κάρτες που ισχύουν για την επικράτεια του Ιράν με περίοδο ισχύος που εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 23:59. Έως τότε οι Πράσινες Κάρτες για το Ιράν ισχύουν κανονικά. Επίσης, από 01.01.2024, η μηχανογραφική εφαρμογή του Γραφείου θα διαγράφει αυτόματα το κουτάκι με τα διεθνή αρχικά του Ιράν.

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας, κατόχους των Πράσινων Καρτών, που ταξιδεύουν στην εν λόγω χώρα για αυτή την αλλαγή, για την περιορισμένη ισχύ της Πράσινης Κάρτας τους και για την ανάγκη προμήθειας συνοριακής ασφάλισης στα σύνορα της χώρας αυτής μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας.

Η Εμπορική Διεύθυνση της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 210 3217801 ή στείλτε email στο commercial.cs@genpan.gr.